Dopravní značky, značení
Informativní směrové | přehled dopravního značení, vysvětlení silničních značek

Informativní směrové dopravní značky, značení. Vysvětlení, přehled, význam.

Informativní směrové dopravní značky poskytují účastníkovi provozu na pozemních komunikacích informace sloužící k jeho orientaci případně mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Jedná se o svislou dopravní značku.

  • 1

Existuje vícero variant informativních směrových dopravních značek. Ty jsou uvedené v zákoně (vyhlášce). Zkratky jednotlivých značení jsou: IS1a (IS 1a), IS1b (IS 1b), IS1c (IS 1c), IS2a (IS 2a), IS2b (IS 2b), IS2c (IS 2c), IS2d (IS 2d), IS3a (IS 3a), IS3b (IS 3b), IS3c (IS 3c), IS4a (IS 4a), IS4b (IS 4b), IS4c (IS 4c), IS4d (IS 4d), IS5 (IS 5), IS6a (IS 6a), IS6b (IS 6b), IS6c (IS 6c), IS6d (IS 6d), IS6e (IS 6e), IS6f (IS 6f), IS6g (IS 6g), IS7a (IS 7a), IS7b (IS 7b), IS8a (IS 8a), IS8b (IS 8b), IS9a (IS 9a), IS9b (IS 9b), IS9c (IS 9c), IS9d (IS 9d), IS9e (IS 9e), IS10a (IS 10a), IS10b (IS 10b), IS10c (IS 10c), IS10d (IS 10d), IS10e (IS 10e), IS11a (IS 11a), S11b (IS 11b), IS11c (IS 11c), IS11d (IS 11d), IS12a (IS 12a), IS12b (IS 12b), IS12c (IS 12c), IS13 (IS 13), IS14 (IS 14), IS15a (IS 15a), IS15b (IS 15b), IS16a (IS 16a), IS16b (IS 16b), IS16c (IS 16c), IS17 (IS 17), IS18a (IS 18a), IS18b (IS 18b), IS19a (IS 19a), IS19b (IS 19b), IS19c (IS 19c), IS19d (IS 19d), IS20 (IS 20), IS21a (IS 21a), IS21b (IS 21b), IS21c (IS 21c), IS21d (IS 21d), IS22a (IS 22a), IS22b (IS 22b), IS22c (IS 22c), IS22d (IS 22d), IS22e (IS 22e), IS22f (IS 22f), IS23 (IS 23), IS24a (IS 24a), IS24b (IS 24b), IS24c (IS 24c).

Kliknutím na symbol (obrázek) dopravní značky se vám otevře stránka s větším obrázkem (vhodným k vytisknutí) a s doplňujícím komentářem.

Dopravní značky umístěné v tomto přehledu nemusí být platné v ČR. Může se jednat o vyobrazení platné v jiných zemích EU (Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Francie, Maďarsko apod.). Tuto informaci se případně dozvíte v komentáři na další stránce.

Tyto stránky obsahují obrázky dopravních značek a jejich význam - vysvětlení - vycházející z vyhlášky Vyhláška č. 30/2001 Sb. Uvedené údaje nemusí být přesné a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod.