Dopravní značky, značení
Dopravní značky, značení, přehled, význam, vysvětlení, obrázky

Zkratky dopravních značek užívaných v ČR

České dopravní značky zmiňované ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. mají své zkratky. Kompletní seznam zkratek dopravního značení uvádíme v tomto přehledu.

Výstražné značky

A1a (A 1a), A1b (A 1b), A3 (A 3), A4 (A 4), A5a (A 5a), A6a (A 6a), A7a (A 7a), A7b (A 7b), A8 (A 8), A9 (A 9), A10 (A 10), A11 (A 11), A12 (A 12), A13 (A 13), A14 (A 14), A15 (A 15), A16 (A 16), A17 (A 17), A18 (A 18), A19 (A 19), A20 (A 20), A21 (A 21), A22 (A 22), A23 (A 23), A24 (A 24), A26 (A 26), A27 (A 27), A28 (A 28), A29 (A 29), A30 (A 30), A31a (A 31a), A31b (A 31b), A31c (A 31c), A32a (A 32a), A32b (A 32b), A33 (A 33).

Dopravní značky upravující přednost

P1 (P 1), P2 (P 2), P3 (P 3), P4 (P 4), P5 (P 5), P6 (P 6), P7 (P 7), P8 (P 8)

Zákazové značky

B1 (B 1), B2 (B 2), B3a (B 3a), B3b (B 3b), B4 (B 4), B5 (B 5), B6 (B 6), B7 (B 7), B8 (B 8), B9 (B 9), B10 (B 10), B11 (B 11), B12 (B 12), B13 (B 13), B14 (B 14), B15 (B 15), B16 (B 16), B17 (B 17), B18 (B 18), B19 (B 19), B20a (B 20a), B20b (B 20b), B21b (B 21b), B22a (B 22a), B22b (B 22b), B23a (B 23a), B23b (B 23b), B24a (B 24a), B24b (B 24b), B25 (B 25), B26 (B 26), B27 (B 27), B28 (B 28), B29 (B 29), B30 (B 30), B31 (B 31), B32 (B 32), B33 (B 33), B34 (B 34)

Příkazové značky

C1 (C 1), C2a (C 2a), C2b (C 2b), C2c (C 2c), C2d (C 2d), C2e (C 2e), C2f (C 2f), C3a (C 3a), C3b (C 3b), C4a (C 4a), C4b (C 4b), C4c (C 4c), C5a (C 5a), C5b (C 5b), C6a (C 6a), C6b (C 6b), C7a (C 7a), C7b (C 7b), C8a (C 8a), C8b (C 8b), C9a (C 9a), C9b (C 9b), C10a (C 10a), C10b (C 10b), C11a (C 11a), C11b (C 11b), C12a (C 12a), C12b (C 12b), C13a (C 13a), C13b (C 13b), C13c (C 13c), C14a (C 14a), C14b (C 14b), C15a (C 15a), C15b (C 15b)

Informativní provozní

IP1a (IP 1a), IP1b (IP 1b), IP2 (IP 2), IP3 (IP 3), IP4a (IP 4a), IP4b (IP 4b), IP5 (IP 5), IP6 (IP 6), IP7 (IP 7), IP8a (IP 8a), IP8b (IP 8b), IP9 (IP 9), IP10a (IP 10a), IP10b (IP 10b), IP11a (IP 11a), IP11b (IP 11b), IP11c (IP 11c), IP11d (IP 11d), IP11e (IP 11e), IP11f (IP 11f), IP11g (IP 11g), IP12 (IP 12), IP13a (IP 13a), IP13b (IP 13b), IP13c (IP 13c), IP13d (IP 13d), IP14a (IP 14a), IP14b (IP 14b), IP15a (IP 15a), IP15b (IP 15b), IP15c (IP 15c), IP15d (IP 15d), IP16 (IP 16), IP17 (IP 17), IP18a (IP 18a), IP18b (IP 18b), IP18c (IP 18c), IP19 (IP 19), IP20a (IP 20a), IP20b (IP 20b), IP21 (IP 21), IP22 (IP 22), IP23a (IP 23a), IP23b (IP 23b), IP24 (IP 24), IP25a (IP 25a), IP26a (IP 26a), IP26b (IP 26b), IP27a (IP 27a), IP27b (IP 27b), IP28 (IP 28), IP28a (IP 28a), IP29 (IP 29), IP30 (IP 30), IP31a (IP 31a), IP31b (IP 31b)

Informativní směrové

IS1a (IS 1a), IS1b (IS 1b), IS1c (IS 1c), IS2a (IS 2a), IS2b (IS 2b), IS2c (IS 2c), IS2d (IS 2d), IS3a (IS 3a), IS3b (IS 3b), IS3c (IS 3c), IS4a (IS 4a), IS4b (IS 4b), IS4c (IS 4c), IS4d (IS 4d), IS5 (IS 5), IS6a (IS 6a), IS6b (IS 6b), IS6c (IS 6c), IS6d (IS 6d), IS6e (IS 6e), IS6f (IS 6f), IS6g (IS 6g), IS7a (IS 7a), IS7b (IS 7b), IS8a (IS 8a), IS8b (IS 8b), IS9a (IS 9a), IS9b (IS 9b), IS9c (IS 9c), IS9d (IS 9d), IS9e (IS 9e), IS10a (IS 10a), IS10b (IS 10b), IS10c (IS 10c), IS10d (IS 10d), IS10e (IS 10e), IS11a (IS 11a), S11b (IS 11b), IS11c (IS 11c), IS11d (IS 11d), IS12a (IS 12a), IS12b (IS 12b), IS12c (IS 12c), IS13 (IS 13), IS14 (IS 14), IS15a (IS 15a), IS15b (IS 15b), IS16a (IS 16a), IS16b (IS 16b), IS16c (IS 16c), IS17 (IS 17), IS18a (IS 18a), IS18b (IS 18b), IS19a (IS 19a), IS19b (IS 19b), IS19c (IS 19c), IS19d (IS 19d), IS20 (IS 20), IS21a (IS 21a), IS21b (IS 21b), IS21c (IS 21c), IS21d (IS 21d), IS22a (IS 22a), IS22b (IS 22b), IS22c (IS 22c), IS22d (IS 22d), IS22e (IS 22e), IS22f (IS 22f), IS23 (IS 23), IS24a (IS 24a), IS24b (IS 24b), IS24c (IS 24c)

Informativní jiné

IJ1 (IJ 1), IJ2 (IJ 2), IJ3 (IJ 3), IJ4a (IJ 4a), IJ4b (IJ 4b), IJ4c (IJ 4c), IJ4d (IJ 4d), IJ4e (IJ 4e), IJ5 (IJ 5), IJ6 (IJ 6), IJ7 (IJ 7), IJ8 (IJ 8), IJ9 (IJ 9), IJ10 (IJ 10), IJ11a (IJ 11a), IJ11b (IJ11b), IJ12 (IJ 12), IJ13 (IJ 13), IJ14a (IJ 14a), IJ14b (IJ 14b), IJ14c (IJ 14c), IJ15 (IJ 15), IJ16 (IJ 16), IJ17a (IJ 17a), IJ17b (IJ 17b)

Dodatkové tabulky

E1 (E 1), E2a (E 2a), E2b (E 2b), E2c (E 2c), E2d (E 2d), E3a (E 3a), E3b (E 3b), E4 (E 4), E5 (E 5), E6 (E 6), E7a (E 7a), E7b (E 7b), E8a (E 8a), E8b (E 8b), E8c (E 8c), E8d (E 8d), E8e (E 8e), E9 (E 9), E10 (E 10), E11 (E 11), E11a (E 11a), E11b (E 11b), E12a (E 12a), E12b (E 12b), E12c (E 12c), E13 (E 13)

Vodorovné značky

V1a (V 1a), V1b (V 1b), V2a (V 2a), V2b (V 2b), V2c (V 2c), V3 (V 3), V4 (V 4), V5 (V 5), V6a (V 6a), V6b (V 6b), V7 (V 7), V8a (V 8a), V8b (V 8b), V9a (V 9a), V9b (V 9b), V9c (V 9c), V10a (V 10a), V10b (V 10b), V10c (V 10c), V10d (V 10d), V10e (V 10e), V10f (V 10f), V10g (V 10g), V11a (V 11a), V11b (V 11b), V12a (V 12a), V12b (V 12b), V12c (V 12c), V12d (V 12d), V12e (V 12e), V13a (V 13a), V13b (V 13b), V14 (V 14), V15 (V 15), V16 (V 16), V17 (V 17), V18 (V 18), V19 (V 19), V20 (V 20)

Dopravní zařízení

Z1 (Z 1), Z2 (Z 2), Z3 (Z 3), Z4a (Z 4a), Z4b (Z 4b), Z4c (Z 4c), Z4d (Z 4d), Z4e (Z 4e), Z5a (Z 5a), Z5b (Z 5b), Z5c (Z 5c), Z5d (Z 5d), Z6a (Z 6a), Z6b (Z 6b), Z7 (Z 7), Z8a (Z 8a), Z8b (Z 8b), Z8c (Z 8c), Z9 (Z 9), Z10 (Z 10), Z11a (Z 11a), Z11b (Z 11b), Z11c (Z 11c), Z11d (Z 11d), Z11e (Z 11e), Z11f (Z 11f), Z11g (Z 11g), Z12 (Z 12)