Dopravní značky, značení
Výstražné značky | přehled dopravního značení, vysvětlení silničních značek

Výstražné dopravní značky, přehled, dopravní značení, význam, vysvětlení

Výstražné dopravní značky upozorňují účastníky provozu na pozemních komunikacích na místa, kde hrozí nebezpečí a musí proto dbát zvýšené opatrnosti. Většinu z nich tvoří trojúhelník s červeným rámečkem ve kterém je piktogram zobrazující příslušné nebezpečí. Jedná se o svislé dopravní značení umístěné obvykle na sloupku.

U výstražného dopravního značení se můžete setkat se zkratkami. Před novelou z 1.1.2016 existovaly tyto platné typy výstražných dopravních značek: A1a (A 1a), A1b (A 1b), A3 (A 3), A4 (A 4), A5a (A 5a), A6a (A 6a), A7a (A 7a), A7b (A 7b), A8 (A 8), A9 (A 9), A10 (A 10), A11 (A 11), A12 (A 12), A13 (A 13), A14 (A 14), A15 (A 15), A16 (A 16), A17 (A 17), A18 (A 18), A19 (A 19), A20 (A 20), A21 (A 21), A22 (A 22), A23 (A 23), A24 (A 24), A26 (A 26), A27 (A 27), A28 (A 28), A29 (A 29), A30 (A 30), A31a (A 31a), A31b (A 31b), A31c (A 31c), A32a (A 32a), A32b (A 32b), A33 (A 33).

Dopravní značky umístěné v tomto přehledu nemusí být platné v ČR. Může se jednat o vyobrazení platné v jiných zemích EU (například na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku apod.). Tuto informaci se případně dozvíte v komentáři na další stránce.

Kliknutím na symbol (obrázek) dopravní značky se vám otevře stránka s větším obrázkem (vhodným k vytisknutí) a s doplňujícím komentářem.

Tyto stránky obsahují obrázky dopravních značek a jejich význam - vysvětlení - vycházející z vyhlášky Vyhláška č. 30/2001 Sb. Uvedené údaje nemusí být přesné a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod.