Dopravní značky, značení
Informativní provozní | přehled dopravního značení, vysvětlení silničních značek

Informativní provozní dopravní značky a značení. Komentář s obrázky

Informativní provozní dopravní značky poskytují účastníkovi provozu na pozemních komunikacích informace sloužící k jeho orientaci případně mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Jedná se o svislou dopravní značku, která bývá umístěna na sloupcích na kraji vozovky.

  • 1

Zkratky informativního provozního značení uvedené ve vyhlášce platné před novelou z 1.1. 2016 jsou: IP1a (IP 1a), IP1b (IP 1b), IP2 (IP 2), IP3 (IP 3), IP4a (IP 4a), IP4b (IP 4b), IP5 (IP 5), IP6 (IP 6), IP7 (IP 7), IP8a (IP 8a), IP8b (IP 8b), IP9 (IP 9), IP10a (IP 10a), IP10b (IP 10b), IP11a (IP 11a), IP11b (IP 11b), IP11c (IP 11c), IP11d (IP 11d), IP11e (IP 11e), IP11f (IP 11f), IP11g (IP 11g), IP12 (IP 12), IP13a (IP 13a), IP13b (IP 13b), IP13c (IP 13c), IP13d (IP 13d), IP14a (IP 14a), IP14b (IP 14b), IP15a (IP 15a), IP15b (IP 15b), IP15c (IP 15c), IP15d (IP 15d), IP16 (IP 16), IP17 (IP 17), IP18a (IP 18a), IP18b (IP 18b), IP18c (IP 18c), IP19 (IP 19), IP20a (IP 20a), IP20b (IP 20b), IP21 (IP 21), IP22 (IP 22), IP23a (IP 23a), IP23b (IP 23b), IP24 (IP 24), IP25a (IP 25a), IP26a (IP 26a), IP26b (IP 26b), IP27a (IP 27a), IP27b (IP 27b), IP28 (IP 28), IP28a (IP 28a), IP29 (IP 29), IP30 (IP 30), IP31a (IP 31a), IP31b (IP 31b).

Kliknutím na obrázek značky z přehledu se otevře stránka s větším obrázkem (vhodným k tisku na tiskárně) s doplňujícím komentářem z vyhlášky.

Upozorňujeme, že obrázky dopravního značení vyobrazené se nemusí shodovat s těmi platnými v ČR. V některých případech jsme použili obrázky dopravních značek platných v jiných zemích Evropské unie (Německo, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko atd.). Tuto informaci se pochopitelně dozvíte v popisu - komentáři.

Tyto stránky obsahují obrázky dopravních značek a jejich význam - vysvětlení - vycházející z vyhlášky Vyhláška č. 30/2001 Sb. Uvedené údaje nemusí být přesné a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod.