Dopravní značky, značení
Dopravní značky, značení, přehled, význam, vysvětlení, obrázky

Dopravní značky a jejich význam, vysvětlení.

Znalost dopravních značek je jedním ze základů všeobecného přehledu. Význam dopravních značek by měly znát i děti (výklad a procvičování je součástí předmětu prvouka) protože i ty, stejně jako většina z nás, jsou čas od času účastníky provozu na pozemních komunikacích. Účastníkem provozu totiž nejsou pouze řidiči automobilů, autobusů nebo nákladních automobilů, ale i cyklisté nebo pěší (chodci), a to nejenom na silnici, ale i na cyklostezce nebo účelové cestě. Samozřejmě platí, že úroveň vyžadovaných znalostí dopravních předpisů a značek jsou jiné pro vlastníky řidičského oprávnění a pro pěší nebo cyklisty.

Dopravní značka nehoda Pohyblivý most Boční vítr

V rámci zvýšení povědomí o dopravních značkách jsme pro vás připravili seznam dopravních značek spolu s komentářem, který vám vysvětlí co znamenají jednotlivé symboly. Vycházeli jsme z vyhlášky č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kde se případně dozvíte další info. Výčet, přehled dopravních značek není úplný a některé značky dosud chybí. Část českých dopravních značek se nám nepovedlo získat v dostatečné kvalitě vhodné k tisku. Použili jsme proto obrázky značek z jiných zemí EU, především ze Slovenska (což u uvedených značek uvádíme v podrobnějším popisu). Cizí značky (německé, rakouské, polské...) jsou obvykle podobné českým, mohou se však lišit použitým odstínem, proporcemi, použitým typem písma, detaily na obrázcích apod.

Přidanou hodnotou zde umístěných silničních značek je vysoká kvalita vyobrazení vycházející z vektorové grafiky (svg formátu). Proto jsou obrázky vhodné ke stažení a k vytisknutí na tiskárně na papír nebo k vytištění samolepky.

Silnice pro mezinárodní provoz Nemocnice Island Okruh

Nalézt zde můžete všechny typy dopravních značek. Jak svislé - umístěné na sloupku, tak i dopravní značení vodorovné (namalované přímo na vozovce - silnici) nebo dopravní zařízení.

Kromě značek se kterými se u nás můžete běžně setkat, naleznete i vybrané zahraniční značky (vybrány byly hlavně ty, které se neshodují se značkami běžně používanými u nás v České republice) a nechybí ani kategorie Neoficiální a zábavné značky, kde jsou uvedeny zábavné, humorné a vtipné piktogramy a symboly vycházející z oficiálních dopravních značek (například Zákaz přemýšlení nebo Zákaz Marihuany.

Zákaz marihuany Stůj, dej přednost v jízdě Autobusová zastávka v Německu

Tyto webové stránky neslouží k přípravě k testům v autoškole. Provozovatel neručí za správnost a platnost uvedených údajů. V tuto chvíli zde nejsou vyznačeny nové dopravní značky platné od 1.1.2016 stejně jako novelizace z let 2017 a 2018.

K tomuto účelu využijte oficiálních materiálů (např. stránky BESIP). Můžeme doporučit především aktuální novelu vyhlášky (zákona) vydanou Ministerstvem dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (Vyhláška č. 30/2001 Sb.).

Tyto stránky se nevěnují výrobě, prodeji ani půjčování fyzických dopravních značek. Nezasílejte nám proto poptávky cen nebo dokonce objednávky. Děkujeme za pochopení. (Tým Superia.cz)