Dopravní značky, značení
Dodatkové tabulky | přehled dopravního značení, vysvětlení silničních značek

Dodatkové tabulky k dopravním značkám. Vysvětlení a jejich význam

Dodatkové tabulky jsou svislé dopravní značky, které bývají umístěny na sloupku pod Zákazovými, Výstražnými nebo jinými dopravními značkami které zpřesňují. Často označují úsek platnosti nebo zobrazují tvary křižovatek.

  • 1

Klikněte na obrázek z přehledu dodatkových dopravních značek. Na další stránce se vám pak otevře přehled s komentářem (vysvětlením) dané silniční značky.

Dopravní značky umístěné v tomto přehledu nemusí být platné v České republice. Může se jednat o vyobrazení z jiné země Evropské unie (např. ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska apod.). Tuto informaci se pochopitelně případně dozvíte v popisu (komentáři) v detailu dané značky.

Dodatkové tabulky uvedené ve vyhlášce/zákoně mají tyto zkratky: E1 (E 1), E2a (E 2a), E2b (E 2b), E2c (E 2c), E2d (E 2d), E3a (E 3a), E3b (E 3b), E4 (E 4), E5 (E 5), E6 (E 6), E7a (E 7a), E7b (E 7b), E8a (E 8a), E8b (E 8b), E8c (E 8c), E8d (E 8d), E8e (E 8e), E9 (E 9), E10 (E 10), E11 (E 11), E11a (E 11a), E11b (E 11b), E12a (E 12a), E12b (E 12b), E12c (E 12c), E13 (E 13)

Tyto stránky obsahují obrázky dopravních značek a jejich význam - vysvětlení - vycházející z vyhlášky Vyhláška č. 30/2001 Sb. Uvedené údaje nemusí být přesné a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod.