Dopravní značky, značení
Zákazové značky | přehled dopravního značení, vysvětlení silničních značek

Zákazové dopravní značky, silniční značení, přehled, vysvětlení

Zákazové dopravní značky zakazují účastníkovi provozu na pozemních komunikacích vjezd, vstup či nařizují jiná omezení (například maximální rychlost). Jedná se o svislé dopravní značení, které bývá umístěno na sloupku. Většina zákazových dopravních značek je kruhová s červeným rámečkem uvnitř kterého je vyznačeno omezení nebo je zobrazen typ dopravního prostředku kterého se daný zákaz týká. K některým zákazovým značkám existuje varianta ukončující zákaz (např. Konec zákazu předjíždění).

Zkratky zákazových dopravních značek z vyhlášky Ministerstva dopravy jsou: B1 (B 1), B2 (B 2), B3a (B 3a), B3b (B 3b), B4 (B 4), B5 (B 5), B6 (B 6), B7 (B 7), B8 (B 8), B9 (B 9), B10 (B 10), B11 (B 11), B12 (B 12), B13 (B 13), B14 (B 14), B15 (B 15), B16 (B 16), B17 (B 17), B18 (B 18), B19 (B 19), B20a (B 20a), B20b (B 20b), B21b (B 21b), B22a (B 22a), B22b (B 22b), B23a (B 23a), B23b (B 23b), B24a (B 24a), B24b (B 24b), B25 (B 25), B26 (B 26), B27 (B 27), B28 (B 28), B29 (B 29), B30 (B 30), B31 (B 31), B32 (B 32), B33 (B 33), B34 (B 34).

Kliknutím na symbol (obrázek) dopravní značky se vám otevře stránka s větším obrázkem (vhodným k vytisknutí) a s doplňujícím komentářem.

Dopravní značky umístěné v tomto přehledu nemusí být platné v ČR. Může se jednat o vyobrazení platné v jiných zemích EU (například na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku apod.). Tuto informaci se případně dozvíte v komentáři na další stránce.

Tyto stránky obsahují obrázky dopravních značek a jejich význam - vysvětlení - vycházející z vyhlášky Vyhláška č. 30/2001 Sb. Uvedené údaje nemusí být přesné a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod.