Dopravní značky, značení
Obrázek silničního, dopravního značení Okruh IP 1a

Dopravní značka Okruh IP 1a

Dopravní značka Okruh označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod. Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Dopravní značka Okruh IP 1a. Dopravní značka Okruh označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní  části značky  římskými  číslicemi postupně od středu obce. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod. Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Dopravní značka Okruh patří do kategorie Informativní provozní

Zkratka dopravní značky: IP 1a

Štítky: IP 1a, svislé, platné, silniční, komentář, autoškola, silnice, BESIP, přehled, symbol, k tisku, ke stažení, obrázek, Informativní provozní, značení, Okruh, Dopravní značky

Dále doporučujeme: Silnice II. třídy, Tvar křižovatky 2c, Podélná čára přerušovaná.

Obrázek silniční dopravní značky okruh vychází z vyhlášky č. 30/2001 Sb a jejích novel z let 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2016. Vyobrazení a popis nemusí být přesný a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod. K tomu doporučujeme příslušnou vyhlášku. Nejsme eshop, nezabýváme se prodejem ani instalací silničních, dopravních ani jiných značek. Děkujeme za pochopení