Dopravní značky, značení
Obrázek silničního, dopravního značení Okruh IP 1a

Dopravní značka Okruh IP 1a

Dopravní značka Okruh označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod. Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Dopravní značka Okruh IP 1a. Dopravní značka Okruh označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní  části značky  římskými  číslicemi postupně od středu obce. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod. Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Dopravní značka Okruh patří do kategorie Informativní provozní

Zkratka dopravní značky: IP 1a

Štítky: BESIP, Informativní provozní, svislé, Okruh, doprava, platné, komentář, ČR, přehled, silniční, Dopravní značky, silnice, IP 1a, obrázky, k tisku, obrázek, autoškola

Dále doporučujeme: Dálnice 16A, Silnice II. třídy, Zákaz vjezdu vyznačených vozidel.

Obrázek silniční dopravní značky okruh vychází z vyhlášky č. 30/2001 Sb a jejích novel z let 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2016. Vyobrazení a popis nemusí být přesný a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod. K tomu doporučujeme příslušnou vyhlášku. Nejsme eshop, nezabýváme se prodejem ani instalací silničních, dopravních ani jiných značek. Přes veškerou snahu se mohou v textech vyskytovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Děkujeme za pochopení