Dopravní značky, značení
Obrázek silničního, dopravního značení Přechod pro chodce V 6 V 7

Dopravní značka Přechod pro chodce V 6 V 7

Vodorovná dopravní značka Přechod pro chodce vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Značka přerušuje platnost značky (B 29), značek (IP 11a až
IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a značky IP 25) a se symboly těchto značek. přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku V 7 vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály. Výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku č. V 7 vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály. Vždy však musí být značka Přechod pro chodce na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy ! POZOR TRAM ! Tato značka se za podmínek stanovených zvláštním předpisem doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením. Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky.

Dopravní značka Přechod pro chodce V 6 V 7. Vodorovná dopravní značka Přechod pro chodce vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Značka přerušuje platnost značky (B 29), značek (IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a značky IP 25) a se symboly těchto značek. přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku V 7 vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály. Výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku č. V 7 vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály. Vždy však musí být značka Přechod pro chodce na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy ! POZOR TRAM ! Tato značka se za podmínek stanovených zvláštním předpisem doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením. Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky.

Dopravní značka Přechod pro chodce V 6 patří do kategorie Vodorovné značky

Zkratka dopravní značky: V 7

Poznámka: Zobrazena verze používaná na Slovensku. Může se v detailech lišit od verze používané v České republice.

Štítky: autoškola, komentář, ČR, doprava, svislé, obrázek, přehled, platné, Dopravní značky, k tisku, Přechod pro chodce V 6, symbol, Vodorovné značky, V 7, silnice, silniční, značení

Dále doporučujeme: Počet, Druh vozidla, Zastávka autobusu nebo trolejbusu.

Obrázek silniční dopravní značky přechod pro chodce V 6 vychází z vyhlášky č. 30/2001 Sb a jejích novel z let 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2016. Vyobrazení a popis nemusí být přesný a aktuální, proto nedoporučujeme využívat stránky k přípravě na testy v autoškole apod. K tomu doporučujeme příslušnou vyhlášku. Nejsme eshop, nezabýváme se prodejem ani instalací silničních, dopravních ani jiných značek. Děkujeme za pochopení