Dopravní značky, značení
Obrázek dopravního značení Stůj, dej přednost v jízdě P 6

Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě P 6





Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě! označuje vedlejší pozemní komunikaci. Značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo. Značky Stůj, dej přednost v jízdě! se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě P 6

Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě patří do kategorie Upravující přednost

Zkratka dopravní značky: P 6

Štítky: silniční, platné, svislé, ČR, komentář, BESIP, ke stažení, doprava, obrázek, k tisku, autoškola, symbol, Upravující přednost, silnice, přehled, Stůj, dej přednost v jízdě, P 6