Dopravní značky

Dopravní značka Okruh

Okruh





Dopravní značka Okruh označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod. Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Okruh

Dopravní značka Okruh patří do kategorie Informativní provozní

Zkratka dopravní značky: IP 1a

Štítky: IP 1a, svislé, platné, silniční, komentář, autoškola, silnice, BESIP, přehled, symbol, k tisku, ke stažení, obrázek, Informativní provozní, značení, Okruh, Dopravní značky