Dopravní značky

Dopravní značky a jejich vysvětlení

Dopravní značky a jejich význam, vysvětlení.

Znalost dopravních značek je jedním ze základů všeobecného přehledu. Význam dopravních značek by měly znát i děti protože i ty, stejně jako většina z nás, jsou čas od času účastníky provozu na pozemních komunikacích. Účastníkem provozu totiž nejsou pouze řidiči automobilů, autobusů nebo nákladních automobiů ale i cyklisté nebo dokonce chodci. Samozřejmě úroveň vyžadovaných znalostí dopravních předpisů a značek jsou jiné pro vlastníky řidičského oprávnění a pro pěší nebo cyklisty.

Nehoda Pohyblivý most Boční vítr

V rámci zvýšení povědomí o dopravních značkách jsme pro vás připravili jejich seznam spolu s vysvětlením (významy jednotlivých dopravních značek). Vycházeli jsme z vyhlášky č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001. Výčet dopravních značek není úplný a některé značky dosud chybí. Část českých dopravních značek se nám nepovedlo získat v dostatečné kvalitě. Použili jsme proto obrázky značek z jiných zemí, především ze Slovenska (což u uvedených značek uvádíme v podrobnějším popisu). Cizí značky jsou obvykle podobné, mohou se však lišit použitým odstínem, proporcemi, použitým typem písma, detaily na obrázcích apod.

Silnice pro mezinárodní provoz Nemocnice Island Okruh

Kromě značek se kterými se u nás můžete běžně setkat, naleznete i vybrané zahraniční značky (vybrány byly hlavně ty, které se neshodují se značkami běžně používanými u nás) a nechybí ani kategorie Neoficiální a zábavné značky, kde jsou uvedeny zábavné piktogramy vycházející z oficiálních dopravních značek (například Zákaz přemýšlení nebo Zákaz Marihuany.

Zákaz marihuany Stůj, dej přednost v jízdě Autobusová zastávka v Německu

Tyto webové stránky neslouží k přípravě k testům v autoškole. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost uvedených údajů. K tomuto účelu využijte oficiálních materiálů. Můžeme doporučit především aktuální vyhlášku kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (Vyhláška č. 30/2001 Sb.). (Tým Superia.cz)